LT RU PL

Bendradarbiaujame

TARPTAUTINIAI RYŠIAI, RYŠIAI SU MOKYKLA IR KITAIS SOCIALINIAIS PARTNERIAIS

 

 

Veiklos turinys

 

Atsakingas

 

Laikotarpis

Bendradarbiauti su Vasilijaus Kačialovo gimnazija.

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       R. Stasiulevičė,

priešmokyklinių grupių mokytojos

2022 m.

Dalyvauti Lietuvos masinio futbolo asociacijos organizuojamame projekte „Fizinio aktyvumo skatinimas ir tęstinumas švietimo ir ugdymo įstaigose“ – „Futboliukas“.

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       R. Stasiulevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos M. Boroda, A. Prichožaja, H. Selickaja, I. Gredziuško

2022 m.

Bendradarbiauti su VŠĮ „Tikra mityba“, dalyvauti Nacionaliniame projekte ,,Sveikatiada“.

 

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       R. Stasiulevičė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos M. Boroda, A. Prichožaja, H. Selickaja, J. Gerasimova

2022 m.

Dalyvauti miesto metodinės tarybos organizuojamuose konkursuose, renginiuose, konferencijose.

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui                       R. Stasiulevičė, visi pedagogai

2022 m.

Dalyvauti metodinio būrelio „Vaivorykštė“ organizuojamoje veikloje, dalintis gerąja darbo patirtimi.

 

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

R. Stasiulevičė, visi pedagogai

2022 m.

Bendradarbiauti su Lietuvos dviračių sporto federacija

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

R. Stasiulevičė, visi pedagogai

2022 m.

Bendradarbiavimas su Vilniaus vaikų ir jaunimo klubu „Meteoras“

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

R. Stasiulevičė, visi pedagogai

2022 m.

Bendradarbiavimas su A. spektro mokyklų tinklu

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

R. Stasiulevičė, logopedė Ana Zubrickenė, Karina Zvonkova

2022 m.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos įkurtas Lietuvos EKO mokyklų tinklas.

Direktorė K. Kopanickienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

R. Stasiulevičė, visi pedagogai

2022 m.