LT RU PL

Bendra informacija

Krizių valdymo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Prie pasakų parko“ tvarkos aprašas
2020 11 18

Krizių valdymo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Prie pasakų parko“ tvarkos aprašas

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą
2020 10 12

2020-10-07 Sprendimas Nr. 1-685 2019-12-04 Sprendimo Nr. 1-305 AKTUALI REDAKCIJA

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir piriesmokyklino ugdymo programas pakeitimo 2020 m liepos 8 d Nr 1 595 isigaliojo TAR 2020 07 10
2020 10 06

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir […]

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE
2020 03 02

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS […]

Sveikas maistas – sveikas vaikas
2018 09 27

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra norėtų Jūsų […]

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS   ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS […]

Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo
2018 02 27

Dėl brandumo įvertinimo

NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS
2018 01 23

Įsakymas dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą