LT RU PL

Bendra informacija

Dėl mokesčio už ugdymą ir maitinimą tvarkos pakeitimo:
2022 06 23

  Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. […]

MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS
2021 11 05

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Krizių valdymo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Prie pasakų parko“ tvarkos aprašas
2020 11 18

Krizių valdymo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Prie pasakų parko“ tvarkos aprašas

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą
2020 10 12

2020-10-07 Sprendimas Nr. 1-685 2019-12-04 Sprendimo Nr. 1-305 AKTUALI REDAKCIJA

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir piriesmokyklino ugdymo programas pakeitimo 2020 m liepos 8 d Nr 1 595 isigaliojo TAR 2020 07 10
2020 10 06

Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose įgyvendinančiose ikimokyklinio ir […]

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE
2020 03 02

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS […]

Sveikas maistas – sveikas vaikas
2018 09 27

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra norėtų Jūsų […]

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS   ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS […]