LT RU PL

Bendra informacija

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE
2020 03 02

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA   SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS […]

Sveikas maistas – sveikas vaikas
2018 09 27

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra norėtų Jūsų […]

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/558922c146d111e88151f16ae94c33e2   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS   ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS […]

Dėl pasikeitusio brandumo mokyklai įvertinimo
2018 02 27

Dėl brandumo įvertinimo

NESUMOKĖTŲ MOKESČIŲ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠIEŠKOJIMO TVARKOS APRAŠAS
2018 01 23

Įsakymas dėl nesumokėtų mokesčių už vaiko išlaikymą

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį.
2018 01 16

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 […]

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose…
2017 11 13

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio […]

Saugumo akademijos su Pelyte Visažine
2016 11 18