LT RU PL

Laisvos darbo vietos

Įstaiga / įmonė :

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“

Skelbimo įvadas :

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“ ieško psichologo (1,0  pareigybės darbo krūviui užimti)

Ugdomoji kalba –  rusų ir/ar lenkų.

   

Pareigos :

Psichologas

Reikalavimai :

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro laipsnis), psichologo kvalifikacija;

2. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams ;

3. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, specialistais, tėvais (įtėviais, globėjais) bei dirbti komandoje, teikiant psichologinę pagalbą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

1. Prašymas dalyvauti atrankoje (laisvos formos);

2. Gyvenimo aprašymas (CV);

3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. 

   

Adresas :

L. Asanavičiūtės g. 7, LT-04300 Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2021-01-27

Skelbimas galioja iki :

2021-02-27

   

Kontaktinė informacija :

Dokumentus su nuoroda ,,psichologas“ siųsti: direktore@priepasakuparko.vilnius.lm.lt  iki 2021-02-27

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Pokalbiu metu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir išsilavinimą bei kvalifikaciją patvirtančių dokumentų originalus.

Telefonas pasiteirauti 852458989