LT RU PL

Laisvos darbo vietos

Reikalingas direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Įstaiga / įmonė :

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“

Skelbimo įvadas :

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“ skelbia atranką direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496  „Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu“.

 

 

Pareigos :

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Reikalavimai :

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro ar bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu;
 2. gebėti planuoti, organizuoti ūkinę veiklą, vadovauti nepedagoginiam personalui, rūpintis jam priskirtų materialinių vertybių saugumu ir atnaujinimu, mokyklos patalpų ir teritorijos švara ir saugumu, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus.
 3. žinoti darbo santykius reglamentuojančius įstatymus, higienos normas ir taisykles, mokyklos pastatų ir visų patalpų bei inventoriaus naudojimo ir priežiūros taisykles.
 4. inicijuoti ir organizuoti vietos, miesto, šalies, tarptautinius projektus susijusius su edukacinių erdvių kūrimu, gerbūvio tvarkymu, patalpų modernizavimu, koordinuoti, dalyvauti ar vykdyti projektų įgyvendinimo priežiūrą, rengti įsakymų susijusių su ūkio reikalais, viešaisiais pirkimais projektus;
 5. gerai mokėti valstybinę kalbą,
 6. išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;
 7. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbant komandoje laikytis demokratinių, savitarpio pagarbos ir pagalbos santykių ir bendravimo normų.
 8. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su atliekamomis funkcijomis.

Privalumai:

 • gebėjimas komunikuoti užsienio kalbomis (rusų, lenkų, anglų);
 • iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai;

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 4. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ( rekomendacijas) (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Dokumentų su nuoroda „Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams atranka“ elektroniniu paštu rastine@priepasakuparko.vilnius.lm.lt lauksime iki  liepos 21 d. 17.00 val.

Reikalavimus atitinkančius pretendentus informuosime el. paštu ir kviesime pokalbiui.

Siūlome :

Lopšelis-darželis siūlo direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams neterminuotą darbo sutartį, 1,0 pareigybės.

 

 

Adresas :

Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“, L. Asanavičiūtės  g. 7, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2020-07-07

Skelbimas galioja iki :

2020-07-21

 

 

Kontaktinė informacija :

Telefonas pasiteirauti: 8 5 2458989, 8 5 245 9494,

direktorius Kristina Kopanickienė, tel. (8 5)245 89 89.