LT RU PL

Misija, vizija, filosofija

MISIJA
Visos bendruomenės pastangomis siekti ugdymo kokybės, užtikrinančios gilų ir harmoningą vaiko asmenybės formavimąsi ir nuoseklų perėjimą prie sistemingo mokymosi mokykloje. Teikti kokybišką specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir komunikacijos ugdymą, užtikrinti gerą kalbos korekciją, bendradarbiaujant ir bendraujant įstaigos specialistams, pedagoginiam ir aptarnaujančiam personalui bei vaiko tėvams, būsimos jo pradinės mokyklos mokytojams, užtikrinti visavertį vaiko galimybių ugdymą, jo kokybę, tęstinumą ir perimamumą.

 

VIZIJA
Lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“, esantis Karoliniškių mikrorajone – tai šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga, suteikianti vaikui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti specialiuosius poreikius, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, grindžiamas rusų, lenkų ir lietuvių tautų kultūros vertybėmis, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai.

 

FILOSOFIJA
Drauge su šeima – artyn vaiko.

 

PRIORITETAI
– vaiko sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymas;
– Vaiko amžių ir jo psichofizinį išsivystymo lygį atitinkantis sveikatos saugojimas, stiprinimas;
– vaiko kultūrinių, etninių, socialinių-pažintinių poreikių tenkinimas kasdieninėje veikloje.
– vaiko ir pedagogo kūrybiškumas;
– atsakingumas bei ikimokyklinio ugdymo turinio planavimo tobulinimas;
– atvira, savarankiška ir atsakinga mokykla;