LT RU PL

Papildomas ugdymas

Darželyje „Prie pasakų parko” vykstantys papildomo ugdymo užsiėmimai

 

Lopšelyje – darželyje „Prie pasakų parko“ daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama jų vaizduotė ir mąstymas.