LT RU PL

Parama

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą forma FR0512 (02 versija), kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).
Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos lopšeliui-darželiui. Gauti pinigai galėtų būti panaudoti patalpų remontui, vaikų baldelių, knygų pirkimui, papildomos ugdytinių veiklos organizavimui ir kt.

 

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti?

 

Iki gegužės 1 d. galite kreiptis į Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių ir pateikti prašymą, kad Jūsų sumokėto pajamų mokesčio dalį pervestų lopšeliui-darželiui „Prie pasakų parko“.
Galite ranka užpildę prašymo formą FR0512 (02 versija), išsiųsti paštu mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.

Patogiausias būdas – kreiptis į lopšelio-darželio grupės auklėtoją arba į administraciją, kur Jums bus pateiktas prašymas pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos ir paaiškinta kaip jį užpildyti. Lopšelio-darželio administracija įsipareigoja užpildytą Jūsų prašymą pateikti mokesčių inspekcijai.

 

Įstaigos rekvizitai
Paramos gavėjas – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“
Įstaigos kodas 190028858
Adresas L. Asanavičiūtės g. 7, LT-04304 Vilnius
Banko sąskaita LT43 7044 0600 0406 7019
Bankas AB SEB bankas

 

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ PARAMĄ