LT RU PL

Savivalda

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos:
• Įstaigos taryba;
• Pedagogų taryba;
• Metodinės grupės;
• Grupių tėvų komitetai;