LT RU PL

Ugdymosi programos

Lopšelyje-darželyje vaikų ugdomoji veikla organizuojama vadovaujantis įstaigoje parengta ir Savivaldybės patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa 1-6 metų amžiaus vaikams ir priešmokyklinio ugdymo programa 6-7 metų vaikams, bei integruojant valstybines programas;
Parengtos ir įstaigos vadovo patvirtintos papildomo vaikų ugdymo programos;

Žingsnis po žingsnio į pasakų parko – programa