LT RU PL

Vaiko gerovės komisija

PATVIRTINTA
Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“
direktoriaus 2018-10-25
ĮSAKYMU Nr. V-97

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

 

Komisijos  pirmininkė –  logopedė  Lilia Orševska;

Komisijos  sekretorė –  judesio korekcijos pedagogė Karina Zvonkova;

Nariai:  

               Logopedė/spec. pedagogė  – Svetlana Krutko;

               Psichologė/spec. pedagogė Violeta Janulevičiūtė;

               Logopedė/spec. pedagogė  – Ana Zubrickienė;

               Priešmokyklinio  ugdymo specialiųjų poreikių grupės pedagogė – Marija Prokopenkova;

 

(PILNAS DOKUMENTAS)