LT RU PL

Viešieji pirkimai

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ viešųjų pirkimų komisiją:

Rita Stasiulevičė – komisijos pirmininkas;
Tamara Kalašnikova – komisijos narys;
Jadvyga Litvinova – komisijos sekretorius.